Spráwa pro lid obecný we wsech bydljcý, kterakby zdrawi swého chrániti, a w nemocech sobě pomahati měl, k obecnému dobrému

Medzi vzácne publikácie v knižnici kaštieľa v Hanušovciach patrí aj dielo - Spráwa pro lid obecný we wsech bydljcý, kterakby zdrawi swého chrániti, a w nemocech sobě pomahati měl, k obecnému dobrému. Ide o dobový slovenský preklad diela Avis au peuple sur sa santé z roku 1761, ktorý patrí medzi najväčšie lekárske bestsellery 18. storočia. Autorom tejto vzácnej publikácie je švajčiarsky lekár, riaditeľ kliniky a profesor na univerzite v Pavii, autor mnohých odborných rozpráv, Samuel Auguste André David Tissot. Tissot praktizoval vo švajčiarskom Lausanne a odborne sa venoval chorobám chudobných, neurologickým chorobám ako migréna, ale väčšiu pozornosť venoval napríklad onánií. Jeho rozpravy boli prezentované ako vedecké práce v čase, kedy experimentálna fyziológia prakticky neexistovala. Jeho prácu uznávali aj vtedajšie svetové osobnosti ako boli Voltaire a Kant, ale osobným listom aj sám Napoleon.Dielo bolo preložené do dobovej slovenčiny v roku 1788 doktorom medicíny Jánom Prokopiom (1732 – 1806). Prokopius pochádzal zo skalickej meštianskej rodiny, študoval medicínu v Jene a Erlangene a stal sa výraznou osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vydávania vecnej literatúry. Predmetná publikácia predstavuje jeden z prvých prekladov z francúzštiny na Slovensku. Je možné ho považovať za priekopnícky čin v oblasti lekárskej odbornej literatúry, ktorej bol v domácej reči nedostatok. Prokopius preklad sám obohatil o poznámky, ktoré sa týkali domácich reálií a spôsobov liečenia niektorých chorôb.

Jakub Šnajder

X