Spoznaj svoje mesto

V roku 2023 uplynulo už 570 rokov od udelenia prvého mestského erbu kráľom Ladislavom V. a zároveň si v novembri pripomíname aj prvú písomnú zmienku o Prešove, ktorá sa viaže k listine Bela IV. týkajúcej sa sporu o majetky medzi bardejovskými cistercitmi a nemeckými hosťami v Prešove. Vďaka týmto, ale aj ďalším súvislostiam, vo štvrtok 23. novembra 2023 o 17:00 v Rákociho paláci na Hlavnej 86 v Prešove sa uskutočnila prvá z pripravovaných diskusií o histórii a významných medzníkoch nášho mesta. Pozvanie na diskusiu prijali: doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. z Inštitútu histórie FF PU, PhDr. Daniela Pellová a Mgr. Alena Mišíková, PhD. zo Štátneho archívu v Prešove, ktoré spolu s našou historičkou, Mgr. Nikoletou Lattovou, PhD. hovorili o počiatkoch a formovaní Prešova. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia vybraných zbierkových predmetov z Krajského múzea v Prešove, ktoré sa viažu práve k vývoju mesta.

X