Spoločnosť a voľný čas v Rakúsko-Uhorsku

Už 13. Potulky dejinami v Stropkove tematicky korešpondovali s obsahom aktuálnej výstavy miest Stropkov a Rzeszów "Život v Rakúsko-Uhorsku". S istou dávkou nostalgie preniesli historičky  Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. a Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. účastníkov podujatia v stropkovskom Kaštieli do čias historicky nedávnych, a predsa tak vzdialených dnešnému vnímaniu spoločnosti a voľnočasových aktivít.  N. Lattová sa zamerala na predstavenie spolkového života rodiacej sa občianskej spoločnosti. Z. Sáposová predstavila svet vyššej spoločnosti a jej letných ozdravných a dovolenkových pobytov v početných kúpeľoch Karpatskej kotliny, medzi ktoré bezpochyby patrili a patria aj neďaleké Bardejovské kúpele, Sliač, Teplice či Piešťany. Dvojitá prednáška sa uskutočnila 10.4.2018 a dôstojne sa zaradila medzi úspešné Potulky dejinami v Tripolitane - Kaštieli Stropkov.

Mária Kotorová

X