Soľnobanské kúzla z nití - Čipkovaná krása zo Stropkova

Výstava prezentuje zbierky KM v Prešove, práce miestnych čipkárok zo Stropkova a zakladateľky Soľnobanského čipkárskeho cechu a jej dcéry.

Sprístupnenie výstavy: 01.07.2020. Trvanie do: 30.9.2020.

X