Sokoliarstvo

29.4. sa v kaštieli v Stropkove uskutočnila prednáška s názvom Sokoliarstvo - vrátane ukážky dravca. Myslím, že to bola pekná akcia a pre deti to bolo vzrušujúce, nakoľko si všetci mohli podržať dravca na ruke. Sokoliar Ing. R. Gostič veľmi prístupným spôsobom pre deti priblížil túto zaujímavú oblasť a predviedol svojho zverenca s čiapočkou aj bez čiapočky. Detičky sa toho veľa dozvedeli.  Keďže dravec nie je zvyknutý na veľkú spoločnosť, preto sme to urobili ako pilotný projekt s menším množstvom detí, aby sme si vyskúšali reakcie dravca. Dopadlo to super. Možno to bude na pokračovanie....

X