SMUTNÉ PRVENSTVO PREŠOVA


Dnes si pripomíname tragické výročie 80 rokov od začiatku deportácie Židov zo Slovenska. Prešov mal v tomto smere smutné prvenstvo, keďže prvý transport Židov z Prešova odišiel do zhromažďovacieho strediska v Poprade už 21. marca 1942.
Predchádzali mu vlny zatýkania, razií a pátrania po židovských občanoch, ktoré pokračovali aj v ďalšom období. Z Popradu putovalo približne tisíc tisíc žien a dievčat najmä zo Šarišsko-zemplínskej župy, z toho asi tretina z Prešova, dňa 25. marca 1942 do vyhladzovacích táborov mimo územia Slovenska.
Tento transport odštartoval deportačný proces Židov zo Slovenska, ktorý prežilo len niekoľko jedincov.

X