Slovensko-Slovinská dimenzia

Slovensko-Slovinská dimenzia, výstava pod záštitou Veľvyslanectva Slovinskej republiky na Slovensku a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove bola sprístupnená 24. októbra 2023 v Rákociho paláci. Slovensko a Slovinsko, dve krajiny, ktorých názov je niekedy zamieňaný, vnukol autorom výstavy námet na hľadanie spoločných prienikov dvoch národov s často paralelnými osudmi. Výstava potrvá do 30. novembra 2023.

X