Slovenská republika rád

INFO

Slovenská republika rád predstavuje dodnes historický fenomén, ktorý ponúka historikom či pracovníkom príbuzných vedných odborov realizáciu širokej škály odbornej a vedecko-výskumnej činnosti. Význam, povaha, odkaz či spomienky na Slovenskú republiku rád predstavovali pre režim a pracovníkov v kultúre a výskume v minulom storočí žiadanú a podstatnú tému vo všetkých smeroch, čoho dôsledkom bol celý rad výstav, podujatí, publikácií a pod.
Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove pripravilo pri príležitosti konania konferencie o Slovenskej republike rád výstavu, ktorá má prezentovať na odbornej úrovni dobové exponáty a zároveň kultúrnym spôsobom prispieť pri realizácii vedeckého podujatia. Exponáty, dokumenty a zbierkové predmety prezentované na tejto výstave pochádzajú výlučne zo zbierok Krajského múzea v Prešove

X