Šľabikar a perša čitanka

Šľabikar a perša čitanka písané v slovenskom nárečí, šarištine, vzdelával deti v druhej dekáde 20. storočia. Bol vydaný v roku 1919 v Prešove v kníhtlačiarni Arpáda Kóscha a predával sa za 2 koruny. Už z názvu je zrejmé, že učebnica je rozdelená na šľabikar a čitanku. V šľabikaru sa deti učili jednotlivé písmená, pričom začínali s –n (a slovom nena – teta, dospelá žena), a informatívne sa učili aj písmená pre šarištinu nepoužívané ako –q, -y, -x. Čitanka bola rozdelená na tri časti v ktorých boli obsiahnuté rozprávky, verše a modlitby. Porekadlá a múdrosti v šarištine obsiahnuté v tejto učebnici dodnes vystihujú a odrážajú reálny stav našej spoločnosti.

X