Sídlisko z neskorej doby bronzovej a z doby halštatskej vo Vlači

Príspevok PhDr. Márie Kotorovej Jenčovej, PhD. In: L. Benediková/ M. Horňák (ed.): SÍDLA, ARTEFAKTY A ČAS... Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika

X