Sabinov v zrkadle času

30. októbra 2021 Krajské múzeum v Prešove otvorilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove svoju novú stálu expozíciu Sabinov v zrkadle času. Zrealizovalo ju v spolupráci so zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom (PSK), za pomoci mestskej samosprávy a ďalších partnerov. Stála expozícia prezentuje bohatú škálu historických a umeleckých zbierkových predmetov. Všetky exponáty majú sabinovský pôvod. Expozícia ponúka možnosť zoznámiť sa s regionálnymi klenotmi umenia a kultúry. Návštevník novovzniknutej expozície  bude môcť spoznať jedinečné skvosty mapujúce dejiny mesta a regiónu od stredoveku do 20. storočia a obdivovať vzácne bohoslužobné predmety nevyčísliteľnej hodnoty či dielo maliara Johana Bergla, ktoré patrí k najcennejším dielam z obdobia baroka na Slovensku.
Krajské múzeum v Prešove pri realizácii expozície spolupracovalo s cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a. v. v Sabinove či Rímskokatolíckou farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa ochotne podieľali na tvorbe expozície sprístupnením svojich bohoslužobných predmetov. Súčasťou expozície je aj dočasná výstava diel sabinovského maliara Ernesta Stenhuru a taktiež panelová výstava Sabinov na starých pohľadniciach, ktoré návštevníka vovedú do atmosféry mesta na prelome 19. a 20. storočia. Stála expozícia Sabinov v zrkadle času nemá ambíciu plnohodnotne nahradiť pôsobenie sabinovského múzea. Jej hlavným motívom je predstaviť zásadné míľniky múzejnej činnosti v tomto históriou bohatom slobodnom kráľovskom meste a navyše podporiť spoznávanie miestnych dejín a kultúry. 

X