S UMENÍM ZA VZDELANÍM - KREATÍVNE TVORIVÉ DIELNE V KRAJSKOM MÚZEU 4. ČASŤ

Od septembra až do decembra ste spolu s nami sledovali akým iným spôsobom môžeme deti a študentov vzdelávať o svojej kultúre, kultúrnom dedičstve a jeho budúcnosti. Záverečná dielňa bola venovaná prvkom tradičného folklórneho tanca, ktorý žiakom prišiel ukázať odborný lektor a legendárny tanečník Dušan Plichta. Tancovanie ako forma učenia bola výborným spôsobom ako príjemne a veselo uzavrieť pre tento rok naše tematické tvorivé dielne a tešíme sa, čo nám prinesie nový.

X