Rozbehla sa dostavba Archeoparku Živá archeológia

Jedným z hlavných zámerov projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" je dostavba Archeoparku v Hanušovciach n. T.  Vytvoria sa tu dva nové objekty (mladobronzová chata s kolovou konštrukciou a včasnostredoveký zrubový dom),  tri výrobné priestory (metalurgický, hrnčiarsky a kuchynský), mohyla ako pohrebný prvok a ochodza pri časti palisády ako ukážka fortifikácie, ale najmä ako možnosť výhľadu na Archeopark na jednej a na Kaštieľ na druhej strane palisády. V Archeoparku sa vytvárajú tiež pokusné políčka s osevom kultúrnych plodín a edukačno-oddychový priestor pre skupinové návštevy.

X