Reštaurovanie kníh

19. marca 2024 sa v Rákociho paláci uskutočnila prednáška a workshop na tému Reštaurovanie kníh za účasti reštaurátora a konzervátora historických tlačí, Martina Petrinca. Priblížil, ako reštauroval Melantrichovu Bibliu z roku 1570, ktorú aktuálne nájdete na výstave Stránky minulosti. Len vďaka umeniu reštaurovania a konzervovania si dnes môžeme prečítať napríklad stránky prvotlače tzv. inkunábuly alebo rôznych rukopisov a pod.

X