RELIÉF FRANTIŠKA JOZEFA I.

8. júna 1867 bol za uhorského kráľa korunovaný František Jozef I.
Bol rakúskym arcivojvodom, rakúskym cisárom, českým a uhorským kráľom ako aj prezidentom nemeckého spolku. V Krajskom múzeu v Prešove sa v zbierke Dejiny kapitalizmu A zachovalo mosadzné vyobrazenie reliéfu v profile tejto významnej osobnosti, ktorá je spätá aj s našimi dejinami. Reliéf rakúsko-uhorského panovníka je vzadu do elipsovitého rámu ozdobeného vavrínmi upevnený 3 skrutkami. Tento predmet múzeum nadobudlo v roku 1996.

X