Rekapitulácia 80


INFO

Krajské múzeum v Prešove rekapituluje život Dionýza Dugasa

Návštevníci Rákociho paláca majú možnosť spoznať prierez životnej tvorby významného prešovského fotografa a cestovateľa Dionýza Dugasa.  Výstavu Rekapitulácia 80 realizuje samotný autor fotografií pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Okrem výberu zo svojej fotografickej tvorby tu autor prezentuje aj  vydané publikácie a vlastnú fototechniku.

Cesta Dionýza Dugasa k umeniu a  fotografii sa podľa jeho slov začala v 60. rokoch minulého storočia. Pôvodným povolaním bol stavebný technik a amatérsky hudobník, inklinoval však k turistike a horolezectvu, cez ktoré sa dostal k fotografii. „Veľmi som túžil zachytiť a zdokumentovať moje zážitky z hôr, to bol môj hnací motor. Neskôr sa moja láska k fotografii spojila s láskou k východnému Slovensku a  začal som sa venovať umeleckému zobrazovaniu rodného mesta Prešova a pamiatkam severovýchodného Slovenska,“ vysvetľuje Dionýz Dugas, autor výstavy. Ako ďalej hovorí, jeho láska k cestovaniu ho zaviala aj ďaleko zo Slovenska. Z viacerých ciest po svete pripravil aj obrazové pásma, v ktorých približuje verejnosti krajinu Ameriky, Aljašky, Austrálie, Indonézie, Himalájí, Izraela, Álp, Nórska a Islandu. „Príroda je náš cenný dar, ktorý treba spoznávať a zároveň je nutné sa o neho aj starať. Ja sa snažím vo svojich fotografiách sprostredkovať ľuďom moje videnie krásy tohto sveta,“  hovorí Dugas. Odborná kritika charakterizuje jeho tvorbu ako schopnosť umenia vidieť.  Podľa riaditeľa Krajského múzea v Prešove to robí autor s presvedčivou dokumentárnou hodnotou.

„Činnosť pána Dugasa reprezentuje vyše dvadsať samostatných autorských výstav a vyše štyridsať obrazových publikácií. Všestrannosť tohto umelca dokumentuje aj doteraz jeho vrcholné dielo, reprezentačná publikácia Naše Slovensko. Sme veľmi radi, že sa rozhodol rekapitulovať svoj profesný život práve u nás a do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia a inšpiratívnej tvorby,“ dodáva riaditeľ Krajského Múzea v Prešove PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.
Výstava potrvá do 21.11.2021.

X