Putujeme a spoznávame

Realizujeme super projekt INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, vďaka ktorému dobudujeme Archeopark Živá archeológia, vyinštalujeme modernú archeologickú expozíciu a vytvoríme archeologicko-kultúrnu cestu spájajúcu náš archeopark s archeoskanzenom nášho poľského partnera (Muzeum Podkarpackie v Krosne) v Trzcinici prii Jasle. Cestu budeme propagovať niekoľkými podujatiami. Prvé sa uskutoční v Hanušovciach už v piatok, 6.10.2017 od 10.00 do 14.00. Predstavia sa obidva archeoparky so svojími edukačnými možnosťami, ktoré sú naozaj pozoruhodné.

X