Putujeme a spoznávame - 1. podujatie na Ceste

1. podujatie, ktorým sme oficiálne otvorili sériu podujatí na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste, vytváranej v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, sa uskutočnilo 6. októbra 2017 v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, jednej z lokalít, ohraničujúcich cestu. Transkarpatská archeologicko-kultúrna cesta bude inovatívnou turistickou cestou slovensko-poľského pohraničia, využívajúcou nielen malebnú prírodu a unikátne historické pamiatky, ale aj archeologické náleziská a informácie o archeologických kultúrách regiónov, ktoré, samozrejme, nepoznali súčasné hranice a dokonca ignorovali aj prirodzenú bariéru karpatských hrebeňov.

Podujatie nazvané Putujeme a spoznávame navštívilo približne 500 návštevníkov, ktorým sa predstavili remeselníci a prezentátori tak zo Slovenska ako aj z Poľska. Napriek ročnému obdobiu nám prialo počasie, a tak sme odštartovali našu Transkarpatskú cestu skvelým podujatím naplneným zábavou i poučením. Samozrejme, predstavili sme Cestu a projekt, ktorého cieľom je vytvoriť prostredníctvom experimentálnej archeológie nový, jedinečný turistický produkt.

X