PRVÝ TRANSPORT Z PREŠOVA

Tragické momenty histórie neradno zabúdať, preto si dnes spomeňme na 21. MAREC 1942 v PREŠOVE.
V priebehu tohto dňa zatkli 302 židovských žien a dievčat vo veku od 16 - 45 rokov. Naložili ich do dobytčích vagónov a z malej železničnej stanice cez Kysak previezli do Popradu. Poprad a Žilina boli koncentračnými strediskami pre Židov zo Šarišsko-zemplínskej župy, odkiaľ boli o pár dní prevezení do koncentračných táborov. Stalo sa tak 25. MARCA 1942, keď z POPRADU odišiel prvý transport Židov zo Slovenska a odviezol približne 1000 žien a dievčat zo Šariša a Zemplína.

Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

X