PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ

Sviatok Narodenia Pána nie je len dňom oddychu, ale od nepamäti podľa kresťanských tradícií aj oslavou narodenia Krista. Symbolicky sa v tento deň schádza a spája každá rodina pri spoločnej oslave, vrelej radosti. Netrpezlivo očakávajú koledníkov, keď za zvuku vianočných kolied oznamujú narodenie Ježiša. ? Každá rodina si v tieto sviatočné dni pripomínala vďaku jeden za druhého a prítomnosť aj v domoch svojich vzdialených príbuzných za pomoci vianočného pozdravu. Pohľadnica oznamovala prianie spolupatričnosti, pokoja a lásky do celej rodiny, zároveň aj s prianím šťastia do nového roka. Rovnaké prianie obsahuje aj vianočná pohľadnica na fotografii, pochádzajúca z archívu nášho múzea s odoslaným dátumom 25.12. 1912 do Budapešti.

X