Prvomájová cesta do Karpackej Troje

Na študijnej ceste  v partnerskom archeoskanzene Karpacka Troja v Trzcinici sme si s obdivom a uznaním pozreli prácu poľských kolegov - výsledky nášho spoločného projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát (Interreg PLSK V-A), medzi ktorými sa obzvlášť vyníma monumentálny val, stajne pre dobytok, stodola a edukačný prístrešok s parkoviskom. Gratulujeme, partneri!

Zároveň sme spolu s realizátormi dostavby nášho archeoparku a novej archeologickej expozície v Hanušovciach hľadali inšpirácie a nápady pre našu prácu. Prvomájovú cestu sme využili aj na riešenie otázok implementácie projektu, keďže sa jej zúčastnila podstatná časť projektového tímu. Magické miesto Karpackej Tróje toto priateľsko-pracovné stretnutie skvele umocnilo.

X