PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS

21.10.2018 sa konal v priestoroch Rákociho paláca v rámci Medzinárodného hudobného festivalu koncert PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS. Ďakujeme účinkujúcim za hlboký umelecký zážitok a návštevníkom koncertu za účasť.

X