Privilégiá mesta Prešov

V roku 1299 získali privilégiá mesto Prešov, Sabinov a Veľký Šariš. Výsady znamenali prelom vo vývoji miest a napomáhali ich rozvoju a prosperite v nasledujúcom období. Boli oslobodené od daní a poplatkov, nemuseli nastúpiť do kráľovského alebo župného vojska ani hostiť a ubytovať šľachticov. Získali tiež súdnu právomoc, to znamená, že ich obyvatelia boli vyňatí spod súdnej moci šarišských županov a kastelánov a mohli byť súdení len za prítomnosti kráľa. Hospodárska oblasť sa síce v privilégiu nespomína, ale predpokladá, sa, že rovnako ako na Spiši disponovali právom lovu a rybolovu, dolovania a spracúvania rúd, klčovania lesov a voľby farára a richtára. Uvedené výsady boli mestám v nasledujúcom období niekoľkokrát potvrdené. Konfirmácia z roku 1314 je uložená v Štátnom archíve v Prešove. Jej kópiu uvidíte už čoskoro v pripravovanej expozícii v Mesto Veľký Šariš - oficiálna stránka?

zdroj ?: Štátny archív v Prešove, autor textu: Mgr. Nikoleta Lattová, PhD.

X