Prilba - „Pappenheimka“

Zbroj predstavuje podstatnú časť zrejme každej zbierky militárií v našich múzeách. Jazdecká prilba zo 17. storočia, preslávená najmä v období 30. ročnej vojny, ktorá svoju prezývku dostala po jednotkách generála Fridricha Heinricha von Pappenheim.

Prilba polguľovitého tvaru, má typický šilt s chráničom nosa presahujúcim výrazne nad líniu šiltu a časti chrániacej samotnú hlavu. Lícnice pre ochranu sánky a uší sú zosilnené nitovaním a sú doplnené o 6 vetracích dierok v kruhu + 1 v jeho strede. Krk chránila prilba štyrmi na seba uchytenými železnými plátmi-chráničmi (zjednodušene povedané spojených „ako šupiny“).

X