Príbeh Juraja Szánta - Rozhovor o záchrancoch a obeti

21.3. 2018 v Krajskom múzeu v Prešove v rámci cyklu podujatí s názvom Napísané je sa konala prezentácia publikácie doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. - Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti.

X