PREŠOV VÍTA PAVLA FÁBRYHO

V dnešný deň pred 105 rokmi bol do funkcie inštalovaný nový Šarišský župan Pavel Fábry. Menovaný bol ešte na Štedrý deň v roku 1918, no oficiálne uvedenie do úradu sa konalo 11. januára 1919. V Prešove ho vítala delegácia na čele s predsedom miestnej Slovenskej národnej rady – Mikulášom Moyzesom. Poobede do mesta zavítal minister s plnou mocou pre správu Slovenska, Vavro Šrobár. Fotografie z uvedeného dňa môžete vidieť v našej stálej expozícii Rákociho paláca v Prešove. Viac o začiatkoch Pavla v úrade a povojnovom Prešove sa môžete dozvedieť čoskoro na pokračovaní podujatia: Spoznaj svoje mesto.

text: Mgr. N. Lattová, PhD., historička KM PO, zdroj: stála expozícia KM PO

X