PREŠOV 21. AUGUSTA 1968

Dnes si pripomíname už 55. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Osudové okolnosti vstupu vojsk a začiatok okupácie v Prešove sú zachytené na fotografiách, kde môžete vidieť oblasť súčasného Námestia mieru.

Foto: archív Krajského múzea v Prešove

X