PRED a (25 rokov) PO

Výstava dvoch majstrov satirickej výtvarnej reflexie spoločenských pomerov v Československu (PRED) i na Slovensku a v Čechách (PO) je smutno-úsmevným pohľadom na vážne historické udalosti našich novodobých dejín.  Kresby Vladimíra Jiránka a Fedora Vica, publikované predovšetkým v Lidových novinách, sú vystavené v Krajskom múzeu - Kaštieli Stropkov do 27. apríla 2018.

Vernisáž výstavy za účasti Fedora Vica bola 8. 2. 2018.

 

X