Prázdniny v praveku

Počas letných prázdnin každý štvrtok v archeoparku na vlastnej koži môžete zažiť, ako ťažko museli naši predkovia pracovať, aby si vyrobili predmety dennej potreby či si obstarali potravu. Budete si môcť vyskúšať výrobu prstienkov z drôtu ako v dobe bronzovej, tkanie náramkov priateľstva, mletie múky na žarnove, hru na jednoduchých hudobných nástrojoch, streľbu z luku, vŕtanie kameňa, zakladanie ohňa pomocou ohňového luku, maľovanie hlinených korálikov, výrobu hlinených nádob v ruke. Pre inšpiráciu prinášame zopár fotografii z z už realizovaných podujatí.

X