Prázdninové podujatie v Kaštieli Stropkov

V Kaštieli Stropkov sa 16. júla 2019 uskutočnilo zaujímavé dopoludnie deti z letného tábora CZŠ v Stropkove. Deti sa zoznámili s históriou Stropkovského hradu a prezreli si všetky expozície múzea. Malí návštevníci si mohli netradične prezrieť aj tajuplné podzemné priestory kaštieľa, kde bola pre nich pripravená dielňa pre šikovné ruky. Pred kaštieľom deti pracovali s hlinou a priamo si vyskúšali prácu archeológov. Na podujatí spolupracovalo múzeum s OZ Sparta.

X