Praveká keramika a jej výroba

V uplynulom lete sme v našom archeoparku organizovali zaujímavé podujatie pre nadšencov a milovníkov pravekej keramiky. Účastníci sa pod odborným vedením profesionálnej hrnčiarky Amálie Holíkovej priúčali tomuto starobylému remeslu, využívajúc postupy a techniky dávneho praveku.

V rámci projektu vznikla vďaka našej kolegyni Elene Dercovej milá publikácia sumarizujúca predvádzané a skúšané praveké hrnčiarske postupy.

X