Pracovné stretnutie odborných pracovníkov múzeí.

1.októbra 2019 sa odborní pracovníci zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré usporiadalo Slovenské národné múzeum v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Na stretnutí prebiehajúcom formou riadeného rozhovoru boli diskutované problémy k otázkam nadobúdania a vyraďovania zbierkových predmetov v múzeách.

X