Pôstny večer - Sakrálne NKP v Stropkove

V rámci výstavy " V znamení kríža" sa 22. 3. 2019 uskutočnilo v Stropkovskom kaštieli podujatie z cyklu pôstnych večerov. Správca Rim. kat. farnosti Stropkov vdp. M. Kišeľa a historik mesta Ľ. Šmajda predstavili tému Sakrálne národné kultúrne pamiatky v Stropkove. Hudobný doprovod ponúkli nadaní žiaci a pedagóg ZUŠ F. Veselého zo Stropkova.

X