Pohľad do histórie cez sklo 2

Dívali ste sa cez sklo na svet okolo seba? Divná otázka, pravda, veď denne pozeráme cez sklo okien! Ani ho nevnímame (ak je čisté!), zdá sa nám samozrejmé a nijako nie vzácne. Ale pohľad do histórie cez tento dnes bežný materiál nám ukáže celkom iné obrazy. Sklo bolo vo svojich počiatkoch veľmi vzácne pre náročnosť jeho výroby, pretože na tavbu surovín je potrebná veľmi vysoká teplota a manipulácia so sklom vyžaduje veľa šikovnosti.

 

Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou je archeologickým múzeom pod holým nebom,  do ktorého sa život vnáša najmä prostredníctvom starobylých, často zabudnutých, či málo známych remeselných činností. Zároveň s ich prezentáciou sa realizujú archeologické experimenty, pri ktorých sa podrobne sledujú postupy a hodnotia ich výsledky. Jedným z  materiálov a techník, ktorým sa tu budeme venovať v dňoch 6. – 7. 10. 2017 je sklo a sklárstvo, resp. výroba sklenených šperkov.

 

Sklo patrí k materiálom, ktoré sa zachovajú v zemi stáročia a preto v archeologických nálezoch patrí v niektorých obdobiach k veľmi početným nálezom. Keďže je však zároveň veľmi krehké, sú to obyčajne len fragmenty celých, kedysi krásnych tvarov. Sklo sa v počiatkoch využívalo predovšetkým na výrobu sklených korálikov a ďalších drobných predmetov, či doplnkov a šperkov.

 

V procese poznávania starobylých technologických postupov a ich rekonštrukcií je veľmi dôležité poznať princípy fungovania technologických zariadení. V Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T. sa vďaka spolupráci s Dr. Danicou Staššíkovou-Štukovskou, expertkou na historické sklá, a vďaka podpore Fondu na podporu umenia podarilo vybudovať sklársku (šperkársku) pec ako rekonštrukciu archeologického nálezu sklárskej pece z 9. stor. z Bratislavy. Najbližší  workshop bude  experimentálnym spôsobom skúšať funkčnosť pece a zároveň bude pokusom o tavbu skla a výrobu sklenených korálikov, prípadne náramkov. Pôjde o unikátny a na území Slovenska (i Čiech) prvý takýto experiment, ktorý môže ďalej posunúť poznanie sklárskej produkcie vo včasnom stredoveku na našom území. Celý experiment je veľmi náročný na dosiahnutie potrebnej teploty ako aj na manipuláciu so sklom, keďže ide o činnosť, ktorá vyžaduje empirickú skúsenosť, ktorá nám chýba. Napriek tomu dúfame, že sa náš experiment vydarí a hlavne, že pec, ktorej stavba bola náročným procesom, bude funkčná a umožní pracovníkom Archeoparku získavať potrebné skúsenosti do budúcnosti. Budeme tak môcť predvádzať návštevníkom jedinečnú činnosť – výrobu sklenených šperkov, ktorá je ojedinelá aj v archeoparkoch Európy.

 

Workshop Pohľad do histórie cez sklo 2 bude pre verejnosť prístupný 6.10. 2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod. a 7.10.2018 od 11.00 hod. do  16.00 hod.

 

X