Podujatie na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste v Trzcinici (PL)

Jednou z úloh projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" je označenie Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty a popularizačné podujatia na tejto ceste. Kaštieľ a Archeopark Hanušovce už usporiadal dve takéto podujatia - jedno v Hanušovciach a jedno na Medzianskom hrádku, poľský partner Podkarpatské  múzeum v Krosne realizoval prvé, ale veľkolepé podujatie 18.8.2018 v archeoskanzene Karpacka Troja v Trzcinici. V rámci partnerských a priateľských projektových vzťahov sme sa na ňom zúčastnili  aj my z Hanušoviec. Riaditeľka Krajského múzea a manažérka slovenskej časti projektu M. Kotorová otvárala podujatie spolu s riaditeľom Podkarpatského  múzea v Krosne a S. Bruss predvádzal na podujatí prastarú techniku štiepania kameňa.  Výprava z Archeoparku Živá archeológia získala viaceré nové inšpirácie na činnosti v Hanušovciach, napr. získavanie soli či smoly, technologické zariadenia pre sklárstvo a kováčstvo a spolu s poľským partnerom si prezrela impozantný val a hospodárske stavby postavené vďaka spoločnému projektu.

Potešiteľné boli stretnutia so slovenskými turistami a účinkujúcimi na festivale. Práve takýto rozvoj spolupráce spoločný projekt sledoval.

 

X