Pod krídlami eucharistie

Symbol pelikána kŕmiaceho vlastnou krvou svoje mláďatá je pomerne rozšíreným motívom v umení a heraldike, ale aj v liturgickej hudbe. Minimálne od roku 1700 je neoddeliteľne spojený s mestom Hanušovce nad Topľou a od prvej polovice 19. storočia aj výzdobou nášho kaštieľa.

Ide o prastarý motív symbolizujúci láskavosť a obetu, ktorá nehľadí na vlastný osoh a pohodlie. Najstarší opis tejto symboliky pochádza z ranokresťanského diela neznámeho gréckeho autora v 2. storočí. Tento symbol bol prítomný už v rímskych katakombách, kde spolu s motívom ryby a vtáka-holubice, dopĺňal motívy označujúce prvých kresťanov. Je otázne, či symbol prevzali Rimania od Keltov, alebo opačne. Takmer určite však ide o predkresťanskú symboliku, ktorú raná cirkev inkorporovala do svojej obraznosti. Najčastejšie je tento motív umiestnený v sakrálnych priestoroch, kde dopĺňal, resp. umocňoval osobitosť daných objektov.

Široké uplatnenie našiel symbol pelikána v heraldike miest, obcí ako aj šľachty. V 13. storočí zložil Tomáš Akvinský známu liturgickú pieseň Adoro te devote... Tretia sloha piesne oslovuje zbožného Pelikána... Dante Alighieri umiestnil symboliku pelikána do svojej Božskej komédie. V 17. a 18. storočí bol pelikán mimoriadne obľúbeným symbolom v evanjelickom a kalvínskom prostredí. Pápež Pavol VI. razil mince s pelikánom na reverze. Mnohorakosť a obľuba motívu pelikána je mimoriadna. Pelikána ako atribút obetavej lásky a morálnych hodnôt poznali a poznajú aj kultúry mimo západnej civilizácie a kresťanského náboženstva. Najintenzívnejší a suverénne najpopulárnejší je však tento obraz prítomný práve v prostredí formovanom európskym a kresťanským filozofickým a náboženským rámcom.

            Vážení návštevníci, pozývame vás spoznať tento starobylý symbol vo svojej kráse a rozmanitosti na výstave Pod krídlami eucharistie a prajeme vám, aby sa vás dotkla jeho mystika a šľachetnosť.

X