POČIATKY RÖNTGENOLÓGIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Svetový deň röntgenológie a röntgenológov je pomerne mladým výročím, avšak je dôležitou oslavou prínosu röntgenológie pri diagnostike a liečbe pacientov. Objavenie X lúčov sa podarilo identifikovať koncom 19. stor. nemeckému fyzikovi Wilhelmovi Konrádovi Rőntgenovi. Zakladateľom nového vedného odboru na Slovensku je kežmarský rodák Dr. Vojtech Alexander, ktorý bol zároveň prvým docentom a univerzitným profesorom rőntgenológie v Uhorsku. Osobne sa stretol s W. K. Röntgenom, od ktorého získal informácie o X-lúčoch a o prístroji. V roku 1897 firma Reiniger Gebert und Schall z Erlangenu dodala do kežmarskej nemocnice, v ktorej Dr. V. Alexander pôsobil, jeden z prvej série továrensky vyrobených röntgenových aparátov. Rӧntgenový prístroj používaný MUDr. Vojtechom Alexandrom na fotografii je vystavený na Kežmarskom hrade, v expozícii venovanej Dr. Alexandrovi.

X