PETÖFI OKOLO SVETA

24. mája 2023 Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo novú výstavu PETÖFI OKOLO SVETA, ktorá rozpráva životný príbeh maďarského revolucionára a básnika, Sándora Petőfiho (1823–1849), pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia a na pamiatku skoro mesačného básnikovho pobytu v Prešove v roku 1845, počas putovania naprieč územím dnešného Slovenska, na ktorý spomína veľmi pozitívne vo svojich Cestopisných poznámkach. Výstavu Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove otvoril prednesom básne vedúci pracovník oblastnej pobočky múzea, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou, Ing. Samuel Bruss a následne pokračovali príhovormi riaditeľ múzea, PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. a veľvyslanec Maďarska, Dr. Csaba Balogh. Vernisáž sa niesla v príjemnej pristeľskej atmosfére, ktorú dotvoril aj sprievodný kultúrny program recitovaných a zhudobnených básní S. Petöfiho v podaní skupiny Molnia a divadla Thália z Košíc. Panelovú výstavu dotvárajú aj predmety a relikvie spojené s Petőfim, zo zbierky Krajského múzea v Prešove, dobové pohľadnice, fotografie a básnické zbierky. Výstava potrvá do 21. júna 2023.

X