PAMÄTNÝ DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

9. septembra 1941 bol na Slovensku ratifikovaný tzv. Židovský kódex - priame vládne nariadenie proti židovskému obyvateľstvu.

Čo obsahoval tento kódex, ktorý je dodnes považovaný za jeden z najkrutejších zákonov vôbec?

Tvorili ho tri časti:

◾️ 1. časť obmedzovala osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov. Židia sa museli označovať, boli vylúčení z komunitného života, zo škôl a nesmeli sa viac slobodne presúvať či sťahovať.

◾️ 2. časť sa zaoberala majetkom a odoberala im ich osobné predmety.

◾️ 3. časť riešila proces arizácie a teda prevod židovského majetku do "árijského" vlastníctva

Tento kódex zbavil 80 000 slovenských Židov občianskych a hospodárskych práv.

9. september 1941 bol dňom, kedy sa židovské obyvateľstvo ocitlo na okraji spoločnosti a bolo zbavené základných ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. No ako už dnes z tragickej histórie vieme, tam to neskončilo. Tento pamätný deň je preto dôležitou pripomienkou.

Foto: archív Krajského múzea v Prešove

X