Paláce v Prešove

25. júla 2018 sa v Rákoci paláci konal 30. Čaj o piatej u Rákociho na tému Paláce  Prešova s prednášajúcou PhDr. Darinou Petranskou.

X