PAESTUM – Taliansko

Práve v týchto dňoch začal Veľtrh archeologického turizmu v Paeste v Taliansku. Na veľtrhu sú vystavené postery o vybraných slovenských pamiatkach. Jednou z propagovaných pamiatok je aj naše múzeum. Informácie sú rozširované aj prostredníctvom letákov a je o nich veľký záujem z radov návštevníkov ako i vystavovateľov. Na výstave sme sa zúčastnili v spolupráci so Slovenskou archeologickou spoločnosťou, pod záštitou Veľvyslanectva slovenskej republiky v Ríme.

X