Otvorenie archeologickej expozície Svet dávnych vekov

31. júla 2018 sa v revitalizovaných podzemných priestoroch Veľkého kaštieľa v Hanušovciach n. T. slávnostne otvorila archeologická expozícia Svet dávnych vekov,  ktorá je jedným z výstupov projektu  "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" Interreg V-A PL-SK 2014-2020.  Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnili predstavitelia Prešovského kraja -  MUDr. Martin Jakubov, podpredseda PSK, Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry PSK,  Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK,  zástupcovia poľského partnera projektu na čele s  mgr Janom Gancarskim, riaditeľom Podkarpatského múzea v Krosne, predstavitelia kultúrnych inštitúcií, cirkví,  odbornej archeologickej obce, aktívni účastníci rekonštrukcie priestorov a  tvorby expozície a pozvaní hostia.  Zvlášť vzácnou bola prítomnosť PhDr. Márie Lamiovej, CSc., významnej slovenskej archeologičky, niekdajšej vedúcej košického pracoviska Archeologického ústavu SAV.

V rámci programu vernisáže vystúpil s hrou na starobylé hudobné nástroje a ich repliky vynikajúci multiinštrumentalista Michal Smetanka.

Expozíciu prítomní prijali s uznaním a obdivom.  Ako v úvode povedala PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka Krajského múzea a autorka námetu a scenára expozície, toto múzejné dielo v sebe spája odbornú prezentáciu jedinečných archeologických exponátov, vizualizáciu života v minulosti prostredníctvom scénických  kompozícií a nové informatizačné technológie, ktoré ocení najmä najmladšia generácia.

Vydarenou vernisážou sa expozícia sprístupnila pre širokú verejnosť, ktorá ju - ako dúfame - prijme tiež pozitívne ako súčasť prehliadky Archeoparku Źivá archeológia.

X