Osobnosti starého Prešova

23.10.2019 v Rákociho paláci pokračoval v poradí už 45. Čaj o piatej u Rákociho na tému Osobnosti starého Prešova, ktoré vo svojej prednáške predstavil JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. 

X