Oslobodenie Hanušoviec nad Topľou

Jedine pripomínaním minulosti môžeme predísť opakovaniu hrôz, ktoré svetu priniesol nacizmus. V kaštieli v Hanušovciach nad Topľou sme si aj preto 20. januára pripomenuli 75. výročie oslobodenia Hanušoviec nad Topľou. Na podujatí pripravenom v rámci pravidelného cyklu „Okná do histórie“ vystúpil so svojim príspevkom náš bývalý historik Mgr. Peter Šafranko, ktorý návštevníkom priblížil historické okolnosti hanušovského regiónu spred 75 rokov. Predsedníčka Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach Mgr. Helena Lipčáková priblížila činnosť a význam ZO SZPB v súčasnosti. Etnografka Krajského múzea v Prešove Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. predstavila návštevníkom výsledky svojho výskumu tzv. oral history medzi poslednými  žijúcimi pamätníkmi udalostí II. svetovej vojny v Hanušovciach nad Topľou. Podujatie sprevádzal spevom vojenských či partizánskych piesní pracovník Krajského múzea v Prešove Ing. Pavol Mikita.

X