OSLAVY SVIATKU SV. CYRILA A METODA v roku 1927

Dnes si pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorých úlohu v našich dejinách pozná asi každý. Vďaka ich usilovnej práci mohli ľudia vyznávať vieru v reči im zrozumiteľnej. Prostredníctvom hlaholiky a staroslovienčiny, ktorú priniesli, konečne porozumeli náboženským textom. Ich misia však mala aj politický dosah, pretože oslabila vplyv Východofranskej ríše na území Veľkej Moravy. Dovtedy pôsobili na tomto území väčšinou franskí kňazi, čo sa po príchode vierozvestcov zmenilo. Niet preto divu, že deň sv. Cyrila a Metoda je nielen cirkevný, ale aj štátny sviatok! To si uvedomovali svetské a cirkevné vrchnosti, ale aj bežní ľudia, naprieč generáciami. Dokladajú to fotografie z archívu KM PO z roku 1927, na ktorých sú zachytené trochu netradičné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda.

text: Mgr. Nikoleta Lattová, PhD., historička KM PO, zdroj: archív KM PO

X