Osídlenie povodia Ondavy a Tople (regióny Vranov n. Topľou a Stropkov) v mladšej a neskorej dobe kamennej

Príspevok M. Kotorovej-Jenčovej uverejnený v zborníku Gancarski J. (ed.): Epoka kamienia w Karpatach. Krosno 2020, 285-328, ISBN 978-83-955256-1-2.

X