Operatívne stretnutie v Krosne

Operatívne stretnutie manažérov projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" a niektorých členov projektových tímov sa uskutočnilo 24. 5. 2018 v Podkarpatskom múzeu v Krosne.  Vzhľadom na akceleráciu prác na projekte budú takéto stretnutia realizované čoraz častejšie.  Hovorilo sa najmä o rozsahu textov na tabule a grafickej podobe tabúľ, keďže je nevyhnutná jednotnosť v ich vizuálnej podobe.

 

X