Ohňohasiaci a záchranný útvar mesta Prešov

Uplynulo 175 rokov od založenia Ohňohasiaceho a záchranného útvaru mesta Prešov

K vzácnym dokumentom, ktoré obsahuje zbierka Požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove, patrí mestská vyhláška o zriadení Ohňohasiaceho a záchranného útvaru na dobrovoľnom základe. Vyhláška napísaná v nemeckom jazyku zo dňa 7.júla 1847 oznamuje: „Dáva sa na známosť všetkým cteným obyvateľom Prešova a každému zvlášť, že vzhľadom na mnohé a časté požiare bol tu pod ochranou mestského magistrátu zo ctených mešťanov a obyvateľov pre verejné blaho na dobrovoľnom základe zriadený Ohňohasiaci a záchranný útvar“. Vzhľadom k nasledujúcim revolučným rokom a nepriaznivému postoju vládnej moci k vzniku akýchkoľvek spolkov v období absolutizmu, došlo k narušeniu kontinuálneho vývoja organizovaného hasičstva v Prešove. Obnovený Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove, už so schválenými stanovami a registráciou na uhorskom ministerstve vnútra, začína svoju činnosť 1. januára 1877. Vyhláška potvrdzuje dôležitý fakt, že prešovský Ohňohasiaci a záchranný útvar zriadený v roku 1847 na dobrovoľnom základe, bol prvým na území terajšieho Slovenska a druhým v rámci Rakúsko-Uhorska /Arad, dnes Rumunsko, rok 1835/.

X