ODHAĽOVANIE SKRYTEJ NÁDHERY

Čaj o piatej už po 61. krát odkryl tajomstvá histórie. Tentoraz v znamení umenia reštaurovania historických diel v rámci medzinárodného týždňa reštaurovania 2022 v podaní našej reštaurátorky Mgr. Art. Ľudmily Zozuľákovej, ktorá predstavila návštevníkom význam a postup práce, od pozorovania voľným okom cez získavanie mikroskopických vzoriek až po konzervovanie umeleckých predmetov. Avšak práca reštaurátora nespočíva len v zachovaní umeleckých presností diela. Reštaurátor je rovnako aj bádateľom, ktorý odpovedá na otázky napríklad: z ktorého obdobia, časti sveta alebo regiónu maľba pochádza. Dokonca môže podľa originálnych typov farieb a použitých materiálov identifikovať samotného autora.

X