Odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov - portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I. etapa

Zámerom projektu bolo odborné zreštaurovanie zbierkových predmetov z fondu Krajského múzea v Prešove, ktoré majú byť súčasťou nových expozičných priestorov - dobovo zariadených interiérov v barokovom kaštieli rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou. Ten je od roku 2017 pobočkou Krajského múzea v Prešove a prezentuje okrem fondov vlastivedného charakteru aj zbierky šľachty z územia Šariša a Zemplína, získane múzeom zberom z panských sídel po roku 1945 a významnou akvizíciou po aristokratickej rodine Dessewffy v roku 2016. Z historických archívnych dokumentov vieme s istotou potvrdiť, že aj v najväčšom pánskom sídle na území Šariša - v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou, pred obdobím jeho rekvirácie v roku 1941, bolo dohromady 27 portrétov cisárskych a kráľovských veličenstiev z rodu Habsburg. Mimoriadne cenné portréty panovníkov v zbierkach Krajského múzea v Prešove sú dlhodobo v nálezovom, teda nereštaurovanom stave. Hlavnou projektovou aktivitou bolo odborné ošetrenie zbierok, adjustácia diel a ich trvalá prezentácia v dobovo zariadených interiéroch v niekdajšom pánskom sídle. Prezentácia umeleckých diel v podobe vybraných reštaurovaných panovníkov je určená širokej laickej i odbornej verejnosti. Za profesionálne zreštaurovanie vďačíme Mgr. art. Anne Nosáľovej Zdraveckej. Umelecko-historický výskum realizoval Mgr. Jozef Tihányi.

"Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."

Projekt č. 21-521-01664

X